Решаване на спорове

При възникване на неразрешим спор между Вас и този интернет магазин, моля oбърнете се към OPC или КЗП.